Terms and conditions

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Recikli Bicikli Kft.
(székhely: Hídvég utca 2-4. 1115, Budapest. adószám: 12446904-1-43 ),
mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor
vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező
érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),
magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Recikli Bicikli Kft.
A szolgáltató székhelye: Hídvég utca 2-4. 1115, Budapest
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: reciklimuhely@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 1030002-10494408-49020014
Adószáma: 12446904-1-43
Telefonszámai: +36-70-520-99-53
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: WordPress.com

Alapvető rendelkezések
1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.
1.3. A webshop, mint szerzői jogi mű a Recikli bicikli Kft. szerzői jogi tulajdona.
1.4. Rendelkezésre állás. Telefonon a +36-70-520-99-53 telefonszámon, Hétfőtől-Péntekig 12:00-tól 20:00-ig.

Adatkezelési szabályok
1.5. Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken érhető el: (LINK)

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A Webshopban található termékek Budapest, Bartók Béla út 117-121.-es szám alatti üzletünkben személyesen is megvásárlóhatók. A Webshopban megjelenített árak az Áfát tartalmazzák. A termékek vásárlása után házhozszállítási díjat külön számolunk fel.
1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jeleníthet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete
1.9. A rendelés menetének részletes leírása, a bejelentkezésről a termék kosárba
helyezéséig.
1.10. Rendelés után esetleges adatbeviteli hibák javítására a rendelés visszaigazolásától számítva 1 óra rendelkezésre. Melynek bejelentését emailben a reciklimuhely@gmail.com címre, vagy telefonon a 06705209953-as telefonszámon kell megtenni.
1.11. Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása
Webáruházukban jelenleg előrefizetéssel Paypal rendszeren keresztül van mód vásárolni.  A Paypal szerződési feltételeit maradéktalanul elfogadva és betartva.
Szállításra a Magyar posta szolgáltatásait használjuk.
1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének
megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől
számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48
órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati
kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása
akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor
az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben
megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása hétköznapokon a rendelés leadásától számított 24 órán belül megtörténik. A Hétvégén vagy munkaszüneti napokon leadott rendelések a következő munkanap 23:59-ig kerülnek feldolgozásra.
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül.
Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg,
Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül,
felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől
számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a
szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót
haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,
de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése
Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt
termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől,
visszaküldheti a megrendelt terméket.
1.17. A vásárlás után a vásárló a kézhezvételt követően 14 napon belül élhet az elállás jogával. Szándékát haladéktalanul jelezni kell a reciklimuhely@gmail.com email címen, vagy telefonon a 06705209953-as telefonszámon. A szolgáltató a visszaküldött terméket ellenőrzi, az ellenőrzés után a termék árát (mely nem tartalmazza a szállítási költséget, 14 munkanapon belül vissza utalja.

Garancia, jótállás
1.18. A webshopban vásárolt komplett kerékpárokra 12 hónap garanciát vállalunk, ez alól kivételt képeznek a veterán kerékpárok. Garancia érvényesítésre a Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 117-121. Címen találhat üzletünkben van lehetőség, vagy előzetes egyeztetést követően postázással
151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
szabályai.

Panaszkezelés
1.19. A webshop székhelye: Budapest, XI. kerület, Bartók Béla út 117-121. Recikli Kerékpárműhely. Panasz ügyintézésre személyesen üzletünkben vagy telefonon a 06705209953-as telefonszámon, továbbá emailban a reciklimuhely@gmail.com email címen van lehetőség.

Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi törvényszék illetékességét.

Budapest, 2019. Szeptember 3.

X